Work
TBA21

st_age: online synergie současného umění a společnosti

Koronavirová pandemie zasadila kulturním institucím tvrdou ránu. Vídeňská nadace TBA21 se ale rozhodla najít řešení, novou cestu, a my se tak mohli podílet na realizaci projektu digitální umělecké platformy st_age. Protože když nemůžeme vyrazit za uměním my, vyrazí umění za námi. A můžete objevit daleko víc než jen umělecká díla!

V důsledku koronaviru musely nejen kulturní instituce akcentovat nebo změnit svojí prezenci v online světě. Od TBA21 jsme dostali za úkol vytvořit nové médium pro komunikaci – prostředí, kde se do jednoho pulzujícího celku spojí kvalitní umění, tvůrci, kurátoři, kritici, vědci a další partnerské instituce. Prostředí st_age prezentuje globální společenská témata tak, aby návštěvníkům nabídla inovativní alternativu k aktuálně paralyzovanému světu uměleckých institucí.

Research
Creative Concept
Brand Identity
Web Design
Technology Evaluation
Web Development

VÝZVA

Vytvořit digitální uměleckou platformu. Participovali jsme na celkovém konceptu včetně názvu a vizuální identity. Webové stránky jsou pak prostorem, kde je podnícena interakce i výměna názorů. Cílem bylo vymyslet jiný formát, funkční médium, které umělcům poslouží jako platforma pro prezentaci jejich děl a zároveň díla představí v širším kontextu než v případě klasické výstavy v kamenné galerii. Platforma prezentuje nejen samotná díla, ale zároveň odhaluje komplexitu jednotlivých témat díky řadě doprovodných audiovizuálních podkladů. Dramaturgie děl je zvolena tak, aby tlumočila problémy dle 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN.

ŘEŠENÍ

Samotný název st_age vzešel spojením anglických slov „streaming” a „age”. Vzniklá platforma st_age prostřednictvím působivých audiovizuálních děl prezentuje aktuální a stále palčivá témata naší společnosti, jako je životní prostředí, násilí, genderová nerovnost atd. Vytvořili jsme kanál, který zprostředkovává dialog a který nastiňuje nové cesty v prezentaci umění. Diváci mají navíc možnost finančně podpořit tvůrce, kteří v současné době přišli o možnost aktivně vystavovat. Výsledná platforma je tak něco mezi galerií, streamovací službou a knihovnou. Je to univerzita universa.
V praxi to pak funguje následovně: Každý týden je věnován jednomu tématu, které bylo vybráno podle konkrétního dramaturgického klíče. Na zpracování tématu formou videa, podcastu, livestreamu nebo audia participuje, a dále dohlíží, celý tým. Samotné ztvárnění tématu je ale vždy devizou umělce.

The visual identity of st_age was built around the eight keys topics which would become the focus of each individual artist’s work. Each topic was defined by a colour which created a diverse spectrum. From this spectrum gradient overlays were used to stylise social media posts.

SERVICES
research
brand identity
Technology Evaluation
Creative Concept
Web Design
Web Development
Team
Štěpán Kleník
Creative Concept
Marc Sanderson
Creative and Art Direction
Jiří Váňa
Development
Michal Rodrigues Gondkovsky
Project Manager
Pavel Kappel
Creative Concept
Jakub Smoljak
Creative Cooperation
Ladislav Janeček
Development
Branislav Onderišin
IT production